întreținere heleșteie piscicole

Întreținere heleșteie piscicole și creșterea productivității naturale

Întreținerea bazinelor are loc în perioada de vegetație și după operațiunile de vidare(golire a peștilor și apei din bazine).

Vidarea heleșteielor reprezintă cea mai optimă metodă de îmbunătățire a productivității naturale.
Pe timp de iarnă este recomandat ca bazinele de creștere să rămână goale, fapt ce conduce la o mai bună igienizare a vetrei (fundului) heleșteielor, datorită inghețului.
Totodată inghețul pe timp de iarnă într-un bazin piscicol gol, ajută la consolidarea digurilor.
Cu ocazia vidării se pot efectua mult mai ușor, în caz că este necesar, reparații la instalațiile de alimentare și evacuare, canale drenoare, etc.

Înlăturarea nămolului este una din principalele operațiuni ce se desfășoară pentru sporirea productivității naturale în fermele piscicole.
Nivelul de nămol de pe vatra bazinului crește proporțional cu scăderea pH-ului.
pH-ul vetrei bazinului se îmbunătățește prin administrarea de var nestins, in cantități de până la 200kg/ha, de preferat a se utiliza iarna.
Varul are și rolul de a contribui la acumularea fosforului si azotului din sol.

Pe langă var, piscicultorul trebuie să asigure ingrășarea vetrei cu îngrășăminte organice: compost, gunoi de grajd, de la ferme de bovine și ferme avicole, diverse îngrășăminte verzi.
Operațiunea de administrare a îngrășămintelor naturale se efectuează după aplicarea varului, prin împrăștierea acestora uniform pe întreaga vatră a bazinului acvacol.
Administrarea se poate efectua nu doar când bazinul este vidat, ci și în în timpul exploatării lor cu pește.
Este recomandat a se amplasa în zona malurilor, în timpul perioadei de vegetație.

În functie de nivelul de substanță organică din sol, care poate fi săracă, medie, bună, se aplică îngrășăminte organice în cantități între 2,5-10 tone/ha.
Îngrășămintele organice prezintă un rol deosebit în mineralizarea vetrei heleșteielor.
La începutul primăverii, înainte de umplerea bazinelor, este necesar să se efectueze o grăpare puternică fapt ce contribuie la formarea vegetației acvatice cu rol deosebit de important pentru productivitatea naturală.

Totodată primăvara înainte de umplerea bazinelor acvacole, mulți piscicultori seamănă pe vetrele heleșteielor plante furajere leguminoase, urmând să le crească până înainte de apariția semințelor, pe urmă se inundă bazinele, plantele urmând a se descompune in masa apei, care vor îndeplini rolul de îngrășământ organic.

În perioada de vegetație se recomandă utilizarea îngrășămintelor minerale precum fosfat (P2O5) și cele pe bază de azot.
Ori de câte ori vegetația crește în exces, se vor administra cantități de astfel de îngrășăminte, de aproximativ 100kg/ha, în funcție de necesități.

Totodată îngrășămintele minerale sunt utilizate cu succes și în combaterea fenomenului de înflorire a apei.