Densitate populare crap

Creșterea crapului

Este specia de baza care se crește in fermele piscicole din România.
Crapul preferă apa mai caldă, stătătoare sau curgătoare, care pe vara nu depășește valoarea de 33ºC

Se poate dezvolta corespunzător și în ape puțin sărate până la 6,5g NaCl/litru
Legat de gradul de oxigen solvit în masa apei, apa utilizată în creșterea ciprinidelor nu trebuie să fie sub 5mg O2/litru
Sub această valoare peștii sunt în discomfort, creșterea și dezvoltarea nemaifiind optime.
De reținut că la valori sub 1mg O2/litru pești se asfixează în masă.

Este de preferat ca în timpul zilelor de vară călduroase, la heleșteele cu densități mai mari de pește și oxigenare mai redusă a apei, să se utilizeze din când în când aeratoare cu pedale.
Crapul este în comfort optim în ape cu pH curpins între 6,8-8.

Hrana consumată de crap

Specie omnivoră, consumă plancton, insecte, viermi și vietăți acvatice de pe fund bazinului.
Pentru a crește productivitatea naturală a bazinelor piscicole se recomandă fertilizarea acestora cu îngășminte organice (compost), de la ferme de bovine.
Compostul facilitează dezvoltarea microfaunei(rotifere, cladocere, copepode, chironomide, alge) din hrana consumată de crap.

Densitate populare crap

În bazinele extensive de creștere, este recomandată o populare de 4-6 indivizi/m² pentru crapul de vara II, respectiv 3 indivizi/m² la crapul vara III, hrana asigurată fiind principalul considerent a se lua în calcul pentru alegerea cantității de pește ce se dorește a fi populat.
Dacă se efectuează furajare suplimentară, densitatea pe m² poate crește considerabil.

Pentru a valorifica cât mai bine baza trofică naturală (productivitatea naturală a bazinului), se pot popula și categorii de vârstă diferite, cu considerentul a nu se depășii densitatea optimă pe suprafață.

Procentul de pierderi de material biologic pe durata iernii:

-Pentru grupa de greutate până la 20g, cu densitate de până la 10.000kg/ha, procentul este de 25%
-Pentru grupa de greutate 20-100g, cu densitate de până la 10.000kg/ha, procentul este de 20%
-Pentru grupa de greutate 100-250g, cu densitate de până la 10.000kg/ha, procentul este de 15%
-Pentru grupa de greutate 250-1.000g, cu densitate de până la 10.000kg/ha, procentul este de 8-10%
-Pentru grupa de greutate 1.000-4.000kg, cu densitate de până la 5.000kg/ha, procentul este de 5%